Kontakt

Christine Stegmair

Försäljning

08 680 96 05

chst@stibo.com

Leif Grönvall

Försäljning

0150 751 85

leig@stibo.com

Niclas Nedrup

Sverige

Marknadschef

0728 575 990

nicn@stibo.com

Frank Graver Poulsen

Sverige och Danmark

Scandinavian Sales Manager

+46 (0)769 476 566

frpo@stibo.com

Henrik Igeby

Sverige

Försäljning

0739 066 803

heig@stibo.com

Mikael Hansson

Sverige

Försäljning

0700 904 566

mikh@stibo.com

Christian Johansson

Försäljning

0728-57 59 94

cjoh@stibo.com

BESÖKSADRESSER

Katrineholm

Högmossevägen 7
SE-641 39 Katrineholm
Tfn.: 0150-75 000
Fax: 0150-549 74
sormlands@stibo.com

Helsingborg