Vi bombarderas dagligen med budskap i både tryckt och digital form via olika medietyper och kanaler. Men vad fungerar bäst – tryckt eller digital kommunikation?

 

I världens första neuromarketingundersökning, utförd av Ipsos, Nourons Inc. och Postnord har man för första gången kunnat visa hur tryckta respektive digitala budskap påverkar vår hjärna.

  

Tryckt reklam skapar ett större känslomässigt engagemang än digital reklam.

Källa: Behind the mind, Postnord

 


Undersökningen är utförd både i Danmark och Sverige och 100 personer medverkade i båda länderna – och svaret är entydigt. Tryckt reklam skapar ett större känslomässigt engagemang än digital reklam.

 

Kombinationen av tryckta och digitala medier är svaret
Men tryckt reklam klarar sig inte på egen hand. Neuromarketingundersökningen visade mycket tydligt att kombinationen av tryckt och digital reklam ger större effekt än medierna var för sig. Den absolut bästa effekten uppnås genom att välja tryckt reklam först och därefter följa upp med digitala kanaler.

 

Det tryckta mediet är fortfarande berättigat
Undersökningen visade även att människor har lättare att fokusera på tryckt reklam. Digitala medier skapar mer stress än tryckta medier och därför sorteras budskap i digitala medier ofta bort omedvetet. I kombination är de två medierna dock oöverträffade och vi kan ännu en gång slå fast att de tryckta medierna i hög grad är berättigade i den moderna och effektiva kommunikationen.

 

Källa: Behind the mind, Postnord