Sörmlands Printing Solutions certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Sörmlands Printing Solutions har precis blivit certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Det har varit en extern granskning av DNV GL på tryckeriet i Katrineholm. Vi har mätts och vägts när det gäller verksamhetens förmåga att styra kvaliteten och minska miljöpåverkan och energiförbrukningen. Speciellt för Sörmlands Printing Solutions är certifieringen ett stort steg. Vi har gått från noll till hundra över en natt och har nu bevis på att allt det arbete som har lagts ner för miljö och kvalitet har burit frukt. Sörmlands Printing Solutions har utöver ISO 9001 och ISO 14001 licens för Svane, PEFC™ och FSC® och vi erbjuder även CO2 neutralisering av trycksaker.

FSC® C012075