I vårt tryckeri i Katrineholm är det full aktivitet i samband med installationen av vår nya tryckpress.


Pressen är den modernaste i sitt slag i Sverige och är klar för produktion 1 oktober 2017 – men dessförinnan är det mycket att göra. En väl använd tryckpress ska tas bort för att göra plats för den nya – och det är lite av ett konststycke när många ton järn ska lyftas ut genom taket.

På vår hemsida kan du löpande följa med i hur projektet fortskrider.