Vi är otroligt stolta över nomineringen till Energi- och Miljöpriset 2017.

Stibo Printing Solutions har nominerats med följande motivering från domarna: Stibo Printing Solutions har nominerats eftersom företaget framstår som ett lysande exempel på hur energieffektivisering kan stärka företag i starkt konkurrensutsatta marknader, och att en bra och systematisk kontroll av energiförbrukningen banar väg för ett energieffektiv produktion.

Stora resultat genom innovation, effektivisering och tekniska förbättringar
Vi har under 30 år varit fokuserade på effektiv drift och har under nästan lika många år haft stora ambitioner inom miljöområdet, bland annat gällande energiförbrukningen.
Genom systematisk kartläggning av energiförbrukningen och energistyrningen har vi identifierat och genomfört energieffektivisering i stor skala. Projekten omfattar allt från belysningsoptimering och värmeåtervinning till kylning och sänkt gasförbrukning.

Nomineringen till Energi- och Miljöpriset 2017 är ett bevis på att våra insatser och vårt energisparande är något extraordinärt – och vi stoppar inte här. Vi är i full gång med att energioptimera hela företaget och våra insatser för att minimera miljöbelastningen är ett löpande och viktigt projekt.

Stibo Printing Solutions som vinnare av Energi- och Miljöpriset 2017
Vill du rösta på Stibo Printing Solutions som vinnare av Energi- och Miljöpriset 2017 kan du göra det här.

 

Du kan också läsa mer om de två andra spännande projekt och företag som är nominerade till priset här.

 

Energi Forum Danmark står bakom Energi- och Miljöpriset, som varje år utdelas till en person, ett företag eller en organisation som har gjort en inspirerande insats för ansvarsfull energianvändning.