Erfarenhet och fingertoppskänsla

Stibo Media (tidigare Skånsk repro) har arbetat med repro i mer än 40 år.


Vårt fokus ligger främst på magasin, reklamtrycksaker och postorderkataloger. Fingertoppskänsla och öga för färg och form är vår styrka, i kombination med vår mångåriga erfarenhet av avancerad repro för alla slags tryckta medier.


Kontakta oss för mer information.