Från foto till färdig trycksak

Oavsett om du ger ut postorderkataloger, tidskrifter eller reklamtrycksaker har Stibo Media den totallösning som passar just dig och din utgivning.

Vi erbjuder unika totallösningar som rymmer alla element i processen från foto till färdig trycksak.

Genom samarbete med Gothia Reklamfoto och systerföretagen i Stibo Printing Solutions erbjuder vi fotografering, hantering och logistik av effekter för foto, bildbehandling, repro och tryck.


Gothia Reklamfoto förfogar över en av Sveriges största fotostudior. Tillsammans har vi den erfarenhet och kompetens som krävs för att leverera optimala bildlösningar för både tryckta medier och onlineutgåvor. Tillsammans kan vi producera stora mängder kvalitetsbilder och tillhandahålla alla tjänster från fotografering och färgmatchning till friläggning och bildretuschering.


Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda dig.